Cho thuê xe cưới mercedes

Nếu bạn đang tìm kiếm dịch vụ cho thuê xe Mercedes cho đám cưới của mình, có nhiều lựa chọn khác nhau tại Việt Nam. Dưới đây là một số kết quả tìm kiếm cung cấp thông tin về giá thuê và địa điểm:

1. Xe Cưới Luxury: Đơn vị này cho thuê tất cả các loại xe Mercedes đời mới nhất tại Hà Nội. Giá thuê xe không được liệt kê trên trang web của họ, nhưng bạn có thể liên hệ để biết thêm thông tin.

2. Áo Dài Tài Lộc: Đơn vị này cung cấp dịch vụ cho thuê xe Mercedes với giá 1.200.000 VND cho một chiếc xe trong thời gian 4 tiếng và 1.500.000 VND cho một chiếc xe 16 chỗ trong thời gian 4 tiếng.

3. Tân Triều Travel: Đơn vị này cung cấp dịch vụ cho thuê xe hoa cưới Mercedes E 200-250-300 với giá từ 3.500.000 VND đến 5.500.000 VND trong thời gian 4 tiếng tại Sài Gòn.

4. ĐÔNG A: Đơn vị này cung cấp dịch vụ cho thuê xe Mercedes cho đám cưới với giá cả hợp lý. Giá thuê xe không được liệt kê trên trang web của họ, nhưng bạn có thể liên hệ để biết thêm thông tin.

5. Hoa Cưới VIP: Đơn vị này cung cấp dịch vụ cho thuê xe Mercedes cho đám cưới với giá từ 1.500.000 VND đến 5.000.000 VND tùy thuộc vào tiêu chí.

6. Thuê Xe Anh Duy: Đơn vị này cung cấp dịch vụ cho thuê xe Mercedes S450 với giá 800.000 VND, Mazda 3 với giá 1.000.000 VND và Camry với giá 1.000.000 VND.

Bạn nên liên hệ trực tiếp với các đơn vị này để biết thêm thông tin về giá thuê, tính sẵn có và các chi tiết khác.

Xem thêm: Dịch vụ cho thuê xe cưới Mercedes tại Thuê Xe Rạng Đông: https://thuexerangdong.com/thue-xe-cuoi-mercedes

Thuê Xe Cưới Hà Nội

Nếu bạn đang tìm kiếm dịch vụ cho thuê xe cưới Mercedes tại Hà Nội, dưới đây là một số địa chỉ và giá thuê xe cưới Mercedes tại Hà Nội:

1. Xe Cưới Luxury: Đơn vị này đang cho thuê tất cả các loại xe Mercedes đời mới nhất tại Hà Nội. Giá thuê xe không được liệt kê trên trang web của họ, nhưng bạn có thể liên hệ để biết thêm thông tin.

2. ĐÔNG A: Đơn vị này cung cấp dịch vụ cho thuê xe cưới Mercedes với giá tốt nhất trên thị trường Hà Nội. Giá thuê xe không được liệt kê trên trang web của họ, nhưng bạn có thể liên hệ để biết thêm thông tin.

3. Thuê Xe Cưới Hà Nội: Đơn vị này cung cấp dịch vụ cho thuê xe cưới Mercedes C200 với giá từ 1.5 triệu đến 1.8 triệu đồng trong nội thành Hà Nội.

4. Hoa Cưới VIP: Đơn vị này cung cấp dịch vụ cho thuê xe cưới Mercedes với mức giá từ 1.500.000 đến 5.000.000 đồng tùy thuộc vào tiêu chí.

5. Anh Vũ Trans: Đơn vị này cung cấp dịch vụ cho thuê xe cưới Mercedes S Class với giá từ 3.500.000 đồng trong nội thành Hà Nội.

6. Cho Thuê Xe Cưới Hà Nội: Đơn vị này cung cấp dịch vụ cho thuê xe cưới Mercedes E400 với giá từ 3.500.000 đồng trong nội thành Hà Nội.

Bạn nên liên hệ trực tiếp với các đơn vị này để biết thêm thông tin về giá thuê, tính sẵn có và các chi tiết khác.

Giá thuê xe cưới mercedes

Dưới đây là bảng giá thuê xe cưới Mercedes tại một số đơn vị cho thuê xe ở Việt Nam:

1. Xe Cưới Luxury: Đơn vị này đang cho thuê tất cả các loại xe Mercedes đời mới nhất tại Hà Nội. Giá thuê xe không được liệt kê trên trang web của họ, nhưng bạn có thể liên hệ để biết thêm thông tin.

2. Tân Triều Travel: Đơn vị này cung cấp dịch vụ cho thuê xe hoa cưới Mercedes E 200-250-300 với giá từ 3,500,000đ đến 5,500,000đ trong thời gian 4 tiếng tại Sài Gòn.

3. Áo Dài Tài Lộc: Đơn vị này cung cấp dịch vụ cho thuê xe cưới Mercedes với giá 1,200,000đ cho một chiếc xe trong thời gian 4 tiếng và 1,500,000đ cho một chiếc xe 16 chỗ trong thời gian 4 tiếng.

4. Thuê Xe Anh Duy: Đơn vị này cung cấp dịch vụ cho thuê xe cưới Mercedes S450 với giá 800,000đ, Mercedes C300 AMG với giá 1,800,000đ và Mercedes C200 với giá 1,800,000đ.

5. ĐÔNG A: Đơn vị này cung cấp dịch vụ cho thuê xe cưới Mercedes với giá cả hợp lý. Giá thuê xe không được liệt kê trên trang web của họ, nhưng bạn có thể liên hệ để biết thêm thông tin.

6. Thuê Xe Rồng Đông: Đơn vị này cung cấp dịch vụ cho thuê xe cưới Mercedes C250 với giá từ 1,400,000đ đến 1,500,000đ.

Lưu ý rằng giá thuê xe cưới Mercedes có thể thay đổi tùy thuộc vào địa điểm, thời gian thuê và loại xe. Bạn nên liên hệ trực tiếp với các đơn vị cho thuê xe để biết thêm thông tin chi tiết và giá cả.

Thuê xe mercedes đám cưới

Dưới đây là bảng giá thuê xe cưới Mercedes tại một số đơn vị cho thuê xe ở Việt Nam:

1. Xe Cưới Luxury: Đơn vị này đang cho thuê tất cả các loại xe Mercedes đời mới nhất tại Hà Nội. Giá thuê xe không được liệt kê trên trang web của họ, nhưng bạn có thể liên hệ để biết thêm thông tin.

2. Tân Triều Travel: Đơn vị này cung cấp dịch vụ cho thuê xe hoa cưới Mercedes E 200-250-300 với giá từ 3,500,000đ đến 5,500,000đ trong thời gian 4 tiếng tại Sài Gòn.

3. Áo Dài Tài Lộc: Đơn vị này cung cấp dịch vụ cho thuê xe cưới Mercedes với giá 1,200,000đ cho một chiếc xe trong thời gian 4 tiếng và 1,500,000đ cho một chiếc xe 16 chỗ trong thời gian 4 tiếng.

4. Thuê Xe Anh Duy: Đơn vị này cung cấp dịch vụ cho thuê xe cưới Mercedes S450 với giá 800,000đ, Mercedes C300 AMG với giá 1,800,000đ và Mercedes C200 với giá 1,800,000đ.

5. ĐÔNG A: Đơn vị này cung cấp dịch vụ cho thuê xe cưới Mercedes với giá cả hợp lý. Giá thuê xe không được liệt kê trên trang web của họ, nhưng bạn có thể liên hệ để biết thêm thông tin.

6. Thuê Xe Rồng Đông: Đơn vị này cung cấp dịch vụ cho thuê xe cưới Mercedes C250 với giá từ 1,400,000đ đến 1,500,000đ.

Lưu ý rằng giá thuê xe cưới Mercedes có thể thay đổi tùy thuộc vào địa điểm, thời gian thuê và loại xe. Bạn nên liên hệ trực tiếp với các đơn vị cho thuê xe để biết thêm thông tin chi tiết và giá cả.

Leave a Comment